Přístroj na měření krevního tlaku a na snižování vysokého krevního tlaku
kr.tlak

PŘÍSTROJ NA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU A SNIŽOVÁNÍ VYSOKÉHO

TIENS – BLOOD PRESSURE DEPRESSOR AND MONITORHypertenze (vysoký krevní tlak) je jedním ze tří nejzávažnějších onemocnění, které jsou pro lidstvo velmi nebezpečné. Je známa jako "neviditelný zabiják".

Čím je krevní tlak vyšší, tím je vyšší riziko srdečního onemocnění nebo náhlé mozkové mrtvice (apoplexie). Z tohoto důvodu je včasná diagnóza stejně tak jako neodkladná léčba hypertenze velmi důležitá.

O krevním tlaku: Krevní tlak je tlak vyvíjený na stěny tepen při proudění krve.
Tlak vyvíjený smrštěním srdce při vytlačování krve do oběhu se nazývá systolický (horní).
Tlak vyvíjený v době, kdy se srdce roztahuje a krev proudí dovnitř, se nazývá diastolický (dolní).

Krevní tlak je fyziologický ukazatel, který se velmi liší podle situace – může být ovlivněn hovorem, pohybem, držením těla, náladou apod., a mění se periodicky také v průběhu dne. Měření tlaku na různých částech těla (např. zápěstí nebo paže), různá tloušťka cévních stěn, stejně jako různý čas měření, proto bude pravděpodobně způsobovat různé výsledky měření.

Tento přístroj  SF852 je na mikropočítači založený přístroj na měření krevního tlaku a snižování vysokého krevního tlaku, který obsahuje nejnovější japonský mikrokontroler a využívá tradiční akupunkturu spolu s moderní elektronickou technologií.

Přístroj využívá oscilometrickou metodu měření, automaticky natlakuje manžetu, měří krevní tlak a je schopen zachytit i ty nejmenší změny měřeného krevního tlaku.

MECHANISMUS TERAPIE (SNIŽOVÁNÍ VYSOKÉHO KREVNÍHO TLAKU):

Přístroj dokáže vyrovnávat hladinu bioelektřiny v těle, což vede ke stabilizaci krevního tlaku. Výzkum ukazuje, že existuje bioelektrické spojení mezi ušima a ostatními částmi lidského těla. Když jsou lidé nemocní, mění se v oblasti uší bioelektrické parametry jako je odpor, napětí a náboj. Akupunkturní body ve tvaru rýh, které se nacházejí na zadní straně uší (rýha hypertenze), jsou akupunkturními body spojenými s vysokým krevním tlakem. Periodická stimulace akupunkturních bodů elektrickými impulsy o nízké frekvenci pročišťuje řečiště, usměrňuje tok krve, rozšiřuje cévy, zlepšuje mikrocirkulaci a snižuje sekreci reninu, čímž přispívá k rovnováze a stabilizaci krevního tlaku.

Zvláštní znaky Mikropočítačového zápěstního přístroje na snižování a měření krevního tlaku:
  • Kompaktní sada „vše v jednom“.
  • Paměťová jednotka pro uchování sedmi souborů naměřených hodnot tlaku a jednoho souboru průměrných hodnot tlaku.
  • Funkce pro vyhledávání uložených hodnot tlaku Vám pomáhá průběžně kontrolovat Váš krevní tlak.
  • Funkce vymazání uložených dat.
  • Velký dobře čitelný LCD displej.
  • Snadná obsluha.
  • Nastavení doby terapie snižování tlaku. (SF852)
  • Systém automatického vypnutí.

Na přístroj pro měření tlaku poskytujeme záruku dva roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na přístroj, manžetu a terapeutickou sadu.

Návod k použití je přiložen u výrobku.