Sleva za Vaši odpověď
sleva za odpoved

Doplňovačka:

 

Víra je silou . . . . . . . 

Na této stránce vždy najdete neúplný citát, rčení či přísloví.

Pokud jej doplníte správným slovem a zašlete nám Vaši odpověď (heslo "Sleva za odpověď" uveďte do pole Předmět zprávy ZDE ) při svém nákupu získáte slevu 10% z ceny na veškeré bioaktivní výživové doplňky společnosti Tiens (viz aktuální ceník - cena "pro ostatní ", tzn. neregistrované)!

Máte-li zájem o slevy vyšší, více informací najdete ZDE


Správné odpovědi v minulých měsících:

Nelze -li změnit věci nebo lidi kolem nás, musíme změnit přístup k NIM.

Nikdy nepřestávej začínat a nezačínej KONČIT.

Odpuštění je dar, který dáváme sami SOBĚ.

Pokud neděláš chyby, nemáš šanci se ZLEPŠIT.

Odpuštění je nejkratší cestou ke SVOBODĚ.

Vesmír je ozvěnou tvých skutků a MYŠLENEK.

Štěstí je vnitřní POSTOJ.

Všechno závisí na způsobu MYŠLENÍ.

Vše kolem nás je ENERGIE.

Největším štěstím je mít klid v DUŠI.

Laskavost je důležitější než moudrost - uvědomit si to je počátkem MOUDROSTI.

Když jsi připravený na změny,  jsi připravený na VŠECHNO.

Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i své NEPŘÁTELE!

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a NENÁVISTÍ.

Když člověk ví, co chce, má všechny podmínky k tomu, aby svůj sen dokázal USKUTEČNIT.

Jakmile si důvěřuješ, umíš ŽÍT!

Bez víry ve své schopnosti a ve své síly nelze dosáhnout NIČEHO.

Zázraky nikdy NEPŘESTANOU...

Úsměv nic nestojí a má velkou cenu. Obohatí toho, kdo ho dostane, a neochudí toho, kdo ho DÁVÁ.

Nezáviď lidem jejich cestu - nevíš, co kolem ní ROSTE.

Největší moc, jakou člověk má, je moc ROZHODOVAT SE.

Život není náhoda, ale VOLBA.

Střídmý v jídle, sám sobě LÉKAŘEM.

Nejvíc bolí rány od lidí, kteří nosí masku PŘÁTELSTVÍ.

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu ŽIVOTU.

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil - ani tehdy, když jeho životní sen ZTROSKOTAL.

Zdrojem krásy je zdraví a veselá MYSL.

Štěstí v manželství záleží na dobrém zdraví a špatné PAMĚTI.

Zdravý má tisíce přání, nemocný jen JEDNO.

Neuděláš-li si dnes čas na zdraví, uděláš si ho zítra na NEMOC.

Ukázat cestu ti může někdo jiný. Jít po ní však musíš SÁM.